Czy wczorajsze wsparcie będzie dzisiejszym oporem (EURPLN)?

Wczoraj pokonaliśmy linię wyznaczoną przez MA 160 na D1. Dziś “walka” idzie o dalsze spadki na parze EURPLN. Czy uda się obronić MA160 tym razem “od dołu”? Od rozwoju sytuacji będzie zależeć dalszy ruch – czy EURPLN będzie wzrastać, czy też osiągniemy poziom 4.1787 i niżej.

EURPLN D1 2012-01-20

Sytuacja na parze EURPLN jest dziś dość skomplikowana – otóż korekta od 19 grudnia 2011 roku ma postać ABC (na chwilę obecną). Oznaczać to może koniec korekty i kolejne wzrosty – tym bardziej, że długość A = C. Z drugiej strony możliwe, iż sytuacja rozwinie się w kierunku “dużej korekty”, a teraz jesteśmy w fali A. Co oznacza dalsze spadki tej pary.

Oczywiście powyższe to tylko moje wyobrażenie tego co się teraz dzieje na wykresach i nie może to służyć do uzasadniania inwestycji i obarczania mnie odpowiedzialnością za potencjalne straty lub zyski z tego tytułu.

Comments are closed.

Easy AdSense by Unreal