Dźwignia finansowa dla opornych

Słyszysz pojęcie dźwigni finansowej i nie wiesz co to jest? Czary mary?

Spóbuję wyjaśnić:
Wyobraź sobie lokatę w banku na 5% rocznie. Oznacza ona, że jeśli włożymy tam 100 PLN na jeden rok, to po tym roku otrzymamy 5 PLN odsetek (pomniejszone o podatek – ale ten szczegół pomijamy). Inwestujemy zatem 100 PLN i zyskujemy 5 PLN.
Załóżmy teraz, że możemy zainwestować w lokatę z dźwignią finansową 1:100 – czyli traktujemy 1 PLN jak 100 PLN. Tym razem, na lokatę przekazujemy 1 PLN – ponieważ lokata jest z dźwignią 1:100 – bank traktuje 1 PLN jak 100 PLN i od tej kwoty nalicza odsetki. Po roku otrzymamy zatem 5% od 100 PLN czyli 5 PLN. W rzeczywistości jednak inwestowaliśmy 1 PLN czyli nasz zysk 5 PLN stanowi pięciokrotność kapitału!. To właśnie jest dźwignia finansowa.

Comments are closed.

Easy AdSense by Unreal