Załączanie czuwania wielu stref przy pomocy jednego pilota (z jednym kanałem)

Problem: Jak załączyć, wyłączyć alarm przy pomocy jednego kanału pilota w centralce Satel?

Bardziej szczegółowo zagadnienie przedstawia się następująco:

 1. Centralka Satel Integra 64
 2. 4 strefy na centrali alarmowej
 3. Moduł bezprzewodowy Elmes CH20H + piloty Elmes
 4. Jeden przekaźnik z CH20H wpięty do Integry (na jedno z wejść)
 5. Chcę załączać alarm przy pomocy jednego przycisku na pilocie (jedno wejście na centrali załącza czuwanie jeśli nie było załączone lub wyłącza w przeciwnym wypadku)

Realizacja tego zadania nie jest oczywista w Integrze jednak jest możliwa.

Centralka Integra obsługuje możliwość załączenia czuwania przy pomocy stanu wejść. Możliwe są następujące ustawienia:

 1. Załączenie czuwania przy pomocy impulsu podanego na jedno z wejść, wyłączeniu czuwania przy podaniu impulsu na inne wejście (coś jak tryb “bistabilny” ale nie do końca)
 2. Załączenie czuwania w momencie STAŁEGO zwarcia jednego z wejść – wyłączenie w momencie rozwarcia (przy konfiguracji wejści NO)

Mnie zależy na trzeciej możliwości:

 1. Załączenie czuwania po podaniu impulsu na wejście centrali jeśli nie była w trybie czuwania, wyłączenie czuwania po podaniu impulsu na to samo wejście centrali jeśli była w trybie czuwania, kasowanie odliczania czasu na wyjście etc.

Sprawa z pozoru może być skomplikowana, poprzez konieczność uzbrojenia 4 stref.

Jak zrealizować zadanie?

Podłączamy wyjście modułu CH20H do jednego z wejść centralki alarmowej (u mnie podłączone do wejścia 16). Następnie w programie DLOADX konfigurujemy:

 1. Wejście 16 jako przypisane do nowej, piątej strefy Alarm,
  1. typ linii: 2: NO (domyślny sposób konfiguracji przekaźnika w CH20H)
  2. typ reakcji: 47: Bez akcji alarmowej
 2. W menu Dane wybieramy Wejścia, i tam tworzymy wejście wirtualne:
  1. wybieramy wejście które nie ma reprezentacji fizycznej (u mnie 17)
  2. przypisujemy do tej samej strefy (alarm)
  3. typ linii: 8: Według wyjścia
  4. w pozycji “Czułość” wpisujemy wyjście wirtualne które będzie zapamiętywać (bistabilnie) nasz stan z przekaźnika CH20H – ja wybrałem wyjście numer 17
  5. typ reakcji: 82: Zał/wył czuwanie
 3. Następnie tworzymy wyjście wirtualne: wybieramy z menu Dane-> Wyjścia
  1. Wybiaramy wyjście które nie ma przypisanego rzeczywistego portu – ja wybrałem ponownie numer 17 (tym razem jest to wyjście)
  2. Typ wyjścia: 25: przełącznik BI
  3. Wyzwalanie: Wejścia: 16 - tutaj wybieramy rzeczywiste wejście pilota
  4. Dodatkowo, należy “zdjąć” wywołanie akcji alarmowej z  wejścia pilota (16). W tym celu zmieniamy wyzwalanie dla Wyjścia 1 oraz Wyjścia 2

Całość jest prawie gotowa.

Załączanie czuwania kilku stref przy pomocy jednego pilota

Problem: mam 4 strefy – parter, poddasze, garaż, centralka alarmowa. Chciałbym załączyć czuwanie we wszystkich strefach przy pomocy pilota.

Sprawę rozwiązałem następująco:

Stworzyłem nową strefę “Alarm”. Pozostałe strefy zależą od niej w trybie OR i są załączane jeśli ta strefa jest załączana.

Teraz centralka jest skonfigurowana poprawnie (wg mojej koncepcji).

Zostaje jeszcze dokonfigurowanie komunikacji ze sterownikiem Simatic S7 w celu informowania o obecności domowników w określonych strefach, ale o tym napiszę później.

7 Comments

 • 2011/07/29 - 20:26 | Permalink

  I am forever indebetd to you for this information.

 • 2011/07/30 - 02:44 | Permalink

  Holy Toledo, so glad I clicekd on this site first!

 • 2011/07/30 - 13:16 | Permalink

  HHIS I should have tohuhgt of that!

 • 2011/07/30 - 19:09 | Permalink

  If you want to get read, this is how you shulod write.

 • 2011/07/30 - 19:31 | Permalink

  And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me starhgit.

 • Pingback: schwangerschaftsstreifen

 • Pingback: klub warszawa centrum

 • Comments are closed.

  Easy AdSense by Unreal