YouTube – HP webOS Think Beyond Event (February 9th, 2011)

Zobaczcie do końca – HP z webOS dla mnie osiąga efekt “wow”. Polecam gdzieś od 30 minuty.

Comments are closed.

Easy AdSense by Unreal